فناوری/
  • انویدیا در صدر فهرست برترین شرکت‌های فناوری برای کارکردن در سال 2021

انویدیا در صدر فهرست برترین شرکت‌های فناوری برای کارکردن در سال 2021

گلسدور بهتازگی فهرست برترین شرکتهای فناوریمحور برای کارکردن در سال ۲۰۲۱ را منتشر کرده است که نام انویدیا در صدر آنها دیده میشود. این در حالی است که اپل در فهرست ده شرکت برتر حضور ندارد. 

گلسدور بهتازگی فهرست برترین شرکتهای فناوریمحور برای کارکردن در سال ۲۰۲۱ را منتشر کرده است که نام انویدیا در صدر آنها دیده میشود. این در حالی است که اپل در فهرست ده شرکت برتر حضور ندارد. 

گلس‌دور (Glassdoor) سالانه فهرست بهترین شرکت‌های دنیا برای کارکردن را منتشر می‌کند و به‌تازگی فهرست مربوط به سال ۲۰۲۱ را نیز منتشر کرده است. به‌نوشته‌ی خبرگزاری تک‌کرانچ، فهرست ۱۰ شرکت برتر حوزه‌ی فناوری را استخراج کرده است که به کسب‌و‌کارهای بزرگ دارای بیش از هزار نفر کارمند متعلق هستند. به‌علاوه، بهترین شرکت‌های فناوری دنیا را فهرست کرده است که ابعاد متوسط و کوچک دارند.

رتبه‌بندی کسب‌و‌کارهای بزرگ دارای بیش از هزار نفر کارمند در فهرست، براساس بازخوردهای کارمندان شرکت‌ها انجام شده است. کارمندان ازطریق پنلی که گلس‌دور د‌راختیارشان قرار می‌دهد، براساس معیارهایی نظیر مدیرعامل، فرصت‌های شغلی، دستمزد و پاداش، فرهنگ و ارزش‌ها و تعادل زندگی و کار، به شرکتشان امتیاز می‌دهند. به‌منظور قرار‌گرفتن در فهرست کسب‌و‌کارهای بزرگ و کوچک‌ومتوسط، هر کارفرما حداقل به ۷۵ امتیاز مختلف در هر بخش از محیط کار نیاز دارد.

درادامه، فهرست شرکت‌های فناوری‌محور برتر آمریکایی برای کارکردن را مشاهده کنید. در جدول زیر، رتبه‌ی نهایی هر شرکت در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر به‌همراه میانگین امتیازِ داده‌شده‌ی کارمندان را نیز مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبت
برگشت به بالا